pondělí 4. listopadu 2013

The Dance of the Cymbalists IIOriginal:

Author: Lord Frederick Leighton
The Dance of the Cymbalists II. 1878

Právě rekonstruujeme kuchyň, a tak si děti mají možnost hrát s dosud skrytými kuchyňskými věcmi, např. se šejkrem, vařečkami, brčky, plastovými nádobami a taky s pokličkami...Je jasné, že hru na třískání skleněnými pokličkami o sebe moc nepodporuji, ale inspirovala mě k tomuto obrazu..., a tak jsem tentokrát v zákazech polevila...:)

We are reconstructing our kitchen in these days so kids have a chance to play with yet hidden kitchen items as shakers, wooden spoons, straws, plastic jars and so also with lids...It is clear that idea of playing the game "Banging with glass lids on each other in the rhythm" I don't like so much but it inspired me to do this picture...so I eased the bans at this time:)

Žádné komentáře:

Okomentovat